Tag wynajem

Nieuregulowane grunty w Warszawie: czy warto?

Jednym z najpopularniejszych tekstów 2019 roku na tej stronie jest ten, który opisuje problem nieuregulowanych gruntów na terenie Warszawy. Przypadki te są niezwykle trudne, lecz w sytuacji gdy ceny rosną, również takie oferty mogą znaleźć nabywcę. Ich wartość jest zazwyczaj…