Tag Miejscowy Plan Zagospodarowania Przetrzennego

Grunt (nie)inwestycyjny

Szeroko realizowane inwestycje drogowe, w tym rozbudowa sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu, a ponadto modernizacja już istniejących szlaków komunikacyjnych niosą za sobą dość ciekawe zjawisko: wysyp ogłoszeń o działkach inwestycyjnych na sprzedaż. Niestety w praktyce okazuje się, że przytłaczająca…

Drogi problem z gruntami pod drogi

Budowa nowych dróg, ale również realizacja takich inwestycji jak Centralny Port Komunikacyjny, wymaga wykorzystania dużych zasobów gruntów. Sprawa jest dość prosta, jeśli grunty te są własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli grunty pod planowaną inwestycją stanowią własność prywatną…

Popularne oznaczenia z planów miejscowych

Szukasz działki. W gąszczu ogłoszeń trafiasz na takie, którego autor informuje, że jest to działka budowlana oznaczona na planie jako MNu. Jeśli nie wiesz co taki symbol może oznaczać poniżej znajdziesz listę najbardziej prawdopodobnych wyjaśnień dla najpopularniejszych oznaczeń z miejscowych…

Wszystkie plany w jednym miejscu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakłada on bezpłatne udostępnianie części danych geodezyjnych, ale też obowiązek tworzenia cyfrowych wersji planów zagospodarowania, które mają być szeroko dostępne. Rozwiązanie to…