Nieuregulowane grunty

26 października 1945 roku Krajowa Rada Narodowa, której prezydentem był Bolesław Bierut, wydała dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Na jego mocy wszelkie grunty znajdujące się w przedwojennych granicach miasta zostały przejęte na własność przez gminę miasto stołeczne Warszawa. W teorii własność miały zmienić jedynie grunty, lecz praktyka pokazała, że przejmowano również budynki, w tym kamienice. Kilka ustaw i kilkadziesiąt lat później spadkobiercy właścicieli, którym bezprawnie odebrano ich własność zaczęli walczyć o zwrot majątku lub odszkodowania. Dekret Bieruta jest jednym z największych powodów, dla którego w Warszawie spotykamy się z pojęciem nieuregulowanych gruntów.

Co w praktyce oznacza fakt, że prawo do danej działki gruntu nie jest uregulowane? Nie można założyć księgi wieczystej. Skoro nie można jej założyć, to bank nie ma jak zabezpieczyć zwrotu kredytu hipotecznego, więc nie możemy liczyć na jego otrzymanie. Oznacza to,  że mieszkanie znajdujące się w budynku pobudowanym na nieuregulowanym gruncie można nabyć tylko za gotówkę. Klientów na takie nieruchomości jest znacznie mniej, niż na nieruchomości, których zakup można kredytować.

Drugim problemem są ewentualne roszczenia odszkodowawcze lub zobowiązania hipoteczne. Wyodrębnienie własności mieszkania dotychczas będącego spółdzielczym-własnościowym prawem do lokalu i regulacja stanu prawnego gruntu wiązałaby się z powstaniem hipoteki łącznej. Jeśli dług na działce wynosił kilka milionów złotych (co w przypadku działek o dobrym położeniu wcale nie jest trudne), to właśnie takie obciążenie hipoteczne zostanie wpisane do księgi wieczystej naszego mieszkania.

Aby nie tracić czasu na oglądanie nieruchomości, których z przyczyn prawnych nie będziemy w stanie nabyć posiłkując się kredytem warto wiedzieć jakich adresów unikać. W tym celu stowarzyszenie Miasto Jest Nasze przygotowało mapę roszczeń dekretowych dla miasta Warszawy. Odwiedzenie jej jest dobrym krokiem aby zapoznać się ze skalą problemu, oraz aby podejść do zakupu nieruchomości z należytą rozwagą.