Elektroniczne Księgi Wieczyste

Elektroniczne Księgi Wieczyste to narzędzie udostępniane za darmo przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki niemu możemy sprawdzić aktualny stan księgi wieczystej. Oczywiście musimy znać jej numer.

Dane zawarte w Księdze Wieczystej pozwalają określić listę osób, oraz prawa jakie przysługują im do danej nieruchomości. Może to być zarówno prawo własności, ale też na przykład: użytkowanie wieczyste, służebności, obciążenia hipoteczne. W przypadku mieszkań warto też sprawdzić księgę wieczystą dla całego budynku poza księgą samego mieszkania.

Czynnością wartą wykonania, jest sprawdzenie nie tylko aktualnego stanu księgi, ale też podejrzenie stanu zupełnego. Znajdziemy tam historię wpisów, co pozwoli nam ustalić wykreślone hipoteki, poprzednich właścicieli, numer księgi wieczystej z której nasza została wyodrębniona.

Obowiązkowo należy pamiętać o tym, że przeglądając w ten sposób księgę wieczystą uzyskujemy dostęp do danych, które zostały już w niej zapisane. Nie uzyskamy tą drogą informacji o wpisach, które są w trakcie wykonywania.