Strefa.pro

W Księdze Wieczystej i na mapie

Dzięki współpracy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z Ministerstwem Sprawiedliwości zyskaliśmy duże ułatwienie w przeglądaniu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Jeśli Księga Wieczysta będzie zawierała prawidłowy...

Koniec zabytkowych niespodzianek

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponuje zmiany w  przepisach o ochronie zabytków. Właściciel nieruchomości, która miała by zostać wpisana do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków będzie musiał...