Raj dla dłużnika

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby zakazać licytacji nieruchomości gdy wysokość długu nie przekracza 5% jej wartości. Zakazane mają być również pożyczki zabezpieczone przeniesieniem prawa własności do nieruchomości. Projektowana ustawa jest już w trakcie notyfikacji w Komisji Europejskiej. Trafi ona pod głosowanie pod koniec obecnej lub na początku następnej kadencji sejmu.

Proponowane zmiany otwierają wiele nowych furtek do nadużyć. Sprytny dłużnik będzie mógł unikać licytacji należących do niego nieruchomości mimo rosnących zobowiązań. Licytacja będzie mogła mieć miejsce dopiero wtedy, gdy należność główna przekroczy 5% wartości nieruchomości należącej do dłużnika. Wystarczy znać tą wartość aby skutecznie unikać wizyty komornika. Łatwo wyobrazić sobie nierzetelnych najemców, którzy posiadają własną nieruchomość, lecz wynajmują kolejną i nie płacą czynszu na rzecz właściciela. Wystarczy aby zmieniali lokum zanim wartość długi stanie się dla nich niebezpieczna. Właściciel zostanie w takim przypadku pozbawiony jednej z najskuteczniejszych form dochodzenia swoich należności.

Jednym ze skutków nowego brzmienia przepisów może być zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów. Sam fakt posiadania drogiej nieruchomości nie będzie już dla banku wystarczającym argumentem aby spojrzeć na potencjalnego klienta przychylnym okiem. Bez dochodu i pozytywnej historii ani rusz. Prywatne firmy pożyczkowe również nie będą chętne do podejmowania ryzyka bez możliwości zabezpieczenia swoich środków na nieruchomości pożyczkodawcy. Ten sektor może ucierpieć najbardziej.

Jest to kolejna zmiana, która pogłębi zaburzenie równości stosunków w wynajmie nieruchomości, a nie tylko w dochodzeniu należności. Właściciele nieruchomości będą mniej ufni wobec wynajmujących, a tym drugim będzie trudniej znaleźć dobrą ofertę. Nie pozostanie to bez wpływu na cenę, gdyż czas ewentualnych problemów z niepłacącym lokatorem musi być uwzględniony w wysokości opłat czynszowych. Pamiętając o niedawnej zmianie sposobu doręczeń (zamiast dwóch zwrotek doręczenie przez komornika) nie ma co liczyć na to, że wynajmujący zaczną obniżać ceny.

W minionym ustroju ustawą zlikwidowano bezrobocie. Możliwe, że obecny ustrój zlikwiduje w ten sposób długi. Konsekwencje będą podobne.

Dodaj komentarz