Będzie trudniej inwestować w ziemię

Ziemia rolna cieszyła się sporym zainteresowaniem inwestorów. Kolejne nowelizacje ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego sprawiają, że inwestowanie jest coraz trudniejsze. Do tej pory rósł próg wymaganej wiedzy oraz lista dokumentów i zgód niezbędnych do zgromadzenia. Większość gruntów nadal można było zbyć z zadowalającym zyskiem. Niestety od 12 czerwca 2020 roku ceny sprzedaży ziemi rolnej zostaną ustawowo ograniczone.

Do tej pory aby uzyskać zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na sprzedaż ziemi rolnej w ręce osoby niebędącej rolnikiem trzeba było (między innymi) opublikować na przykład w portalu ogłoszeniowym informację o chęci sprzedaży. Warunki przedstawione w ogłoszeniu zależały tylko i wyłącznie od oferenta. Przegłosowana już nowelizacja wprowadza obowiązek publikowania ogłoszeń o chęci sprzedaży ziemi rolnej na stronach KOWR. Urząd będzie miał dostęp nie tylko do ofert sprzedaży, ale również do odpowiedzi jakie na nie spłynęły. Krąg potencjalnych nabywców poszerzy się poza rolników dopiero wtedy gdy żaden rolnik indywidualny nie złoży odpowiedzi na ogłoszenie. Drugim warunkiem jest to aby cena ofertowa naszej ziemi nie była wyższa o więcej niż 50% względem cen ziemi rolnej podawanych przez GUS.

Dla działek, które mają wartość typowo rolniczą nowelizacja nie wprowadzi znaczących zmian. Działki, które mają dogodne położenie i mogłyby zainteresować inwestorów (z portfelami zasobniejszymi niż lokalni rolnicy) nie będą mogły być oferowane w cenach odpowiadających im przyszłemu potencjałowi. Ta część zakupów inwestycyjnych stanie się trudniejsza.

Grunty, które nie zostaną kupione z ogłoszeń publikowanych na stronach KOWR (nie wpłynie oferta z ceną nie niższą niż 5% obniżki od ceny ofertowej) będą mogły trafić w ręce osób nie będących rolnikami. Może to spowodować, że rolnicy z odpowiednią smykałką do interesów zaczną szukać ofert, które do tej pory nie budziły ich zainteresowania zw względu na wyższe ceny. Teraz taki zakup będzie dla nich świetną inwestycją i sposobem na pomnożenie kapitału.

Nadchodzące zmiany po raz kolejny zaburzą równość podmiotów działających na wspólnym rynku. Możliwym jest, że rolnicy odnajdą się w nowej roli i rozpoznają potencjał inwestycyjny niektórych gruntów o lepszym położeniu, ale możliwe też że tak się nie stanie i ich zbywcy będą zmuszeni do sprzedaży w zaniżonych cenach.

Model zakładający sprzedaż ziemi w ilości powodującej wystąpienie rygorów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego to najpopularniejsza metoda inwestowania wśród osób początkujących, lub zwykłych obywateli szukających bezpiecznej lokaty. Oni powinni już teraz pomyśleć o zmianie modelu inwestycyjnego lub o szybkiej sprzedaży. Inwestorzy bardziej zaawansowani dokonują transakcji, które nie są objęte wyżej wymienionymi restrykcjami, więc oni mogą paradoksalnie zyskać, gdyż cena zakupowa gruntów o dobrym potencjale zapewne spadnie.

Dodaj komentarz