Kolejne wątki w sprawie W Inwestments

Centralne Biuro Antykorupcyjne z polecenia Prokuratury Regionalnej w Łodzi, zatrzymało kolejne dwie osoby działające na szkodę funduszy inwestycyjnych. Jest to wynik śledztwa prowadzonego wokół funduszy z grupy W Inwestments. Tym razem chodzi między innymi o doprowadzenie spółki inwestycyjnej do straty kwoty w wysokości 5,8 mln zł.

Zatrzymani przez CBA to Marcin W. i Anna R.-S., prezesi spółek biorących udział w wyprowadzaniu środków z funduszy. Uwagę śledczych zwróciła transakcja nabycia nieruchomości w Otwocku. Rzekomym celem zakupu miało być stworzenie luksusowego ośrodka dla osób starszych. Inwestycją tą do niedawna żyły zarówno lokalne władze jak i okoliczni mieszkańcy.

Mechanizm służący do wyprowadzenia pieniędzy z funduszu był prosty. Najpierw jedna ze spółek nabyła nieruchomość w cenie rynkowej, po to aby sprzedać ją do spółki należącej do funduszu. Druga transakcja odbyła się w zawyżonej kwocie. Różnica w cenach przelana została do kolejnej spółki powiązanej z podejrzanymi, tym razem cypryjskiej.

Przy okazji tego zatrzymania poinformowano, że podejrzenia o współudziale pracowników banków, którzy z chęci zysku sprzedawali swoim klientom wątpliwe inwestycje okazały się prawdziwe. Alior Bank, bo to o jego pracowników chodzi wydał oświadczenie, że w pełni współpracuje z prokuraturą jak i Komisją Nadzoru Finansowego, oraz że to bank jest stroną pokrzywdzoną. Jest to ciekawa droga obrony. Pokrzywdzeni rzadko kiedy zarabiają na doznanych krzywdach.

Zatrzymani Marcin W. i Anna R.-S. oskarżeni są o działania na szkodę funduszy i pranie brudnych pieniędzy. Sumaryczna kwota z ich przestępczej działalności to 90 mln złotych. Kwotę środków straconych przez wszystkich inwestorów W Inwestments szacuje się na 600 mln złotych.

Dodaj komentarz