Wszystkie plany w jednym miejscu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakłada on bezpłatne udostępnianie części danych geodezyjnych, ale też obowiązek tworzenia cyfrowych wersji planów zagospodarowania, które mają być szeroko dostępne. Rozwiązanie to umożliwiłoby dodanie do popularnych portali mapowych warstw z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Za darmo udostępniane mają być dane państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, szczegółowych osnów geodezyjnych, numerycznego modelu terenu, dane dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii, a także obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, ortofotomapy. Zmiana ta ograniczy wpływy powiatów oraz częściowo województw, gdyż i do nich trafia część z opłat za udostępniane dane.

O ile zakres uwalnianych danych będzie klarowny głównie dla geodetów, o tyle tworzenie cyfrowych wersji planów zagospodarowania przestrzennego ucieszy szerszą część uczestników rynku nieruchomości. Co ważne, zmiana ta miała by dotyczyć nie tylko nowych planów, ale również tych już obowiązujących.

Druga spośród opisanych zmian mogłaby w dłuższej perspektywie przyczynić się do lepszej unifikacji oznaczeń stosowanych w planach zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej każdy plan może mieć inną definicję gruntów oznaczanych symbolami MN, U, MN/U, czy R, a to prowadzi to chaosu informacyjnego wśród nabywców działek.

Dodaj komentarz