Większy porządek z wywłaszczonymi nieruchomościami

14 maja wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienia ona zasady zwrotu nieruchomości wywłaszczonych. Byli właściciele mają tylko 20 lat na żądanie zwrotu nieruchomości. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nie będzie wymagana do złożenia wniosku. Będzie można się starać o zwrot nieruchomości na których nie zrealizowano celu publicznego.

Dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego oraz wątpliwości względem kilku zapisów stały się dobrym powodem do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany zostały już przegłosowane i czekamy na ich wejście w życie z dniem 14 maja. Nowelizacja ta opisuje sposób i zasady zwrotu nieruchomości wywłaszczonych. Z wnioskiem takim może wystąpić były właściciel lub każdy z jego spadkobierców. Ograniczono czas w jakim będzie to możliwe. Trzeba zmieścić się w 20 latach od dnia w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Zgodnie z wyrokiem TK z 14 lipca 2015 roku zgoda wszystkich współwłaścicieli lub spadkobierców nie jest konieczna aby wniosek został przyjęty i rozpatrzony. Zgodnie z wyrokiem z 12 grudnia 2017 roku otworzono drogę do zwrotu tych nieruchomości, które stały się zbędne z punktu widzenia realizacji celu publicznego.

Wygaśnięcie prawa do zwrotu po okresie 20 lat uporządkuje obrót nieruchomościami wywłaszczonymi. Wpłynie to też na poprawę sytuacji lokatorów zamieszkujących w takich nieruchomościach. Niestety krótki czas wejścia w życie przepisów utrudni żądanie zwrotu osobom które mają tymczasowo utrudniony kontakt z urzędem.

Umożliwienie zwrotu nieruchomości, które nie zostały wykorzystane na cel publiczny zagwarantuje, że wywłaszczenia będą skuteczne tylko wtedy, gdy taki cel faktycznie zostanie zrealizowany.

Dodaj komentarz