Spór o ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego była nam obiecywana już wielokrotnie. Po każdej obietnicy proces legislacyjny rusza do przodu, lecz na krótko. Nie inaczej jest tym razem. Prace utknęły w komisji rolnictwa. Powodem sporu i zablokowania prac nad nowelizacją jest artykuł 22, które zezwala Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na ustanawianie hipotek na ziemi którą KOWR zarządza w kwocie do 1 mld zł.

Po tym jak projektowane zmiany przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego trafiły w końcu do prac sejmowych można się było spodziewać szybszych efektów. Niestety zamiast nowelizacji mamy kolejny spór. Opozycja zarzuca opcji rządzącej, że niekontrolowane ustanawianie hipotek na ziemi rolnej będącej w zarządzie KOWR może doprowadzić do utraty tych nieruchomości na rzecz banków. Pojawił się też zarzut, że ma to być sposób na sfinansowanie obietnic interwencyjnego skupu jabłek.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski kontruje, że zapisy te mają jedynie umożliwić KOWR realizację zadań własnych, czyli faktyczne kształtowanie ustroju rolnego poprzez wykup niektórych gruntów i ich późniejszą odsprzedaż tak, aby areał gospodarstw rolnych był jak najbardziej efektywny. Poseł Robert Telus wprost przyznał, że proponowany paragraf ma posłużyć realizacji innej z rządowych obietnic: stworzeniu holdingu spożywczego.

Spór trwa, ale najprawdopodobniej proponowane zapisy zostaną ostatecznie przeforsowane. Dla nas najważniejszym efektem nowelizacji będzie możliwość swobodnego obrotu gruntami do 1 hektara oraz możliwość nabywania ziemi rolnej podczas licytacji komorniczych jak i od syndyków.

Dodaj komentarz