Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przegłosowana

W nocy 26 kwietnia przegłosowano nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zakłada ona możliwość swobodnego nabywania gruntów o powierzchni do 1 hektara zarówno na terenach miast jak i wsi. Dopiero po przekroczeniu tej powierzchni trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą. Nabytą działkę rolną będzie trzeba użytkować rolniczo nie przez 10, a przez 5 lat. Okres ten będzie mógł zostać skrócony decyzją administracyjną dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podczas głosowania nr 77, które miało miejsce 26 kwietnia o godzinie 2:11 przegłosowano nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z przewidywaniami opozycja głosowała przeciwko tym zmianom, lecz liczba ich głosów była niewystarczająca. Przepisy w zmienionym brzmieniu zaczną w znaczącej większości obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Na nowelizacji najwięcej zyska podmiejski rynek niewielkich działek rolnych. Od teraz ziemia o powierzchni do 1 ha będzie mogła być sprzedana osobie nie będącej rolnikiem bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód. Dopiero po przekroczeniu 1 ha gruntów w posiadaniu takiego nabywcy zostanie na niego nałożony obowiązek prowadzenia działalności rolniczej.

Ziemię rolną będzie można zbyć po 5 latach jej użytkowania (a nie 10 jak do tej pory), lecz w uzasadnionych przypadkach dyrektor KOWR będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego okresu. Do tej pory konieczna była zgoda sądu na taką transakcję.

Przegłosowano również możliwość ustanawiania hipotek na nieruchomościach zarządzanych przez KOWR. Zapis ten wywoływał duże zaniepokojenie podczas prac nad nowelizacją, lecz ostatecznie został w niej zachowany.

Łatwiej będzie również nabyć ziemię od syndyka lub komornika. W tych dwóch przypadkach zakup dowolnego areału nie będzie się wiązał z koniecznością uzyskania zgody z KOWR.

2 komentarze

  1. Witam, chce kupić dzialkę, właściciel twierdzi że można budowac na niej dom, ale w KW jest grunt pod zabudowę zagrodową, w wypisie z rejestru gruntów RVI. Właściciel ma zaświadczenie z urzędu gminy że wg Mpzp dana działka (jest nr działki na piśmie) jest przeznaczona pod teren zabudowy rekreacyjno mieszkaniowej dla działek pow 2000m. Działka ma 1700m. Czy będę musiała dzialke przekształcić żeby dostać pozwolenie na budowe? Jesli tak to czy jest to duży koszt?

    • Dzień dobry, nie powinno być najmniejszego problemu z zabudową tej działki. Aby się budować trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, a je uzyskuje się na podstawie wypisu z MPZP. Wspomniane informacje z KW oraz rejestru gruntów nie będą tutaj przeszkodą. Warto tylko zapoznać się z całą treścią MPZP, czy działki które są mniejsze też można zabudowywać.

Dodaj komentarz