Spółdzielcze nie do końca własnościowe

Do niedawna spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu było traktowane przez klientów niemal na równi z lokalami własnościowymi zarządzanymi przez wspólnoty. Jedyną różnicą wskazywaną przez potencjalnych nabywców był organ sprawujący zarząd nad nieruchomością. Co za tym idzie ceny mieszkań zarządzanych przez wspólnoty jak i spółdzielnie nie odbiegały od siebie w znaczący sposób. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która zabrania zakładania ksiąg wieczystych dla lokali spółdzielczych, które znajdują się na gruntach do których spółdzielnia nie ma praw. Jeśli spółdzielnia wykupiła grunt na własność, lub jeśli ma do niego prawo użytkowania wieczystego to właściciele lokali mogą spać spokojnie. Jeśli jednak spółdzielnia do tej pory nie uporała się z tą kwestią wartość lokali może zdecydowanie spaść. Oczywistym jest, że brak możliwości założenia księgi wieczystej skutkował będzie brakiem możliwości ustanowienia hipoteki. Na rynku, na którym transakcje gotówkowe należą do rzadkości oznacza to spore problemy ze zbyciem takiego lokalu.

Uchwała co prawda nie ma mocy wiążącej jednakże sądy zazwyczaj stosują się do rozstrzygnięć Sądu Najwyższego. Sprawa na pewno będzie się dalej rozwijać a my postaramy się na bieżąco przekazywać informacje o zmianach.